Usvojen Prijedlog Odluke o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

Slika /slike/VRH_3970.jpg
Na današnjoj 185. sjednici Vlade RH, usvojen je Prijedlog Odluke o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranjei prodaju.
Predlagatelj Odluke je Ministarstvo državne imovine. Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, u smislu ove Odluke, podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja Pravne osobe s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju Pravne osobe, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji.
Donošenje predložene Odluke u skladu je sa smjernicama  OECD-a o upravljanju trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države (Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises), te Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019.-2020.
Izvor fotografije: VRH