U prvih šest mjeseci 2018.g. CERP uprihodovao više od 404,5 mil kuna

Slika /slike/profits-1953616_960_720.jpg
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao pravni sljednik Agencije za upravljanje državnom imovinom upravlja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za RH.
Djelovanje CERP-a, svoje ishodište temelji na prioritetnom cilju i misiji prodaje trgovačkih društava iz portfelja, posebice onih društava u kojima RH nema priliku znatnije utjecati ili sudjelovati u donošenju odluka.
Učinkovitost rada CERP-a najbolje potkrepljuje polugodišnje Izvješće o realizaciji prodaje u 2018. godini.
Naime, u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, donesene su odluke o prodaji dionica i poslovnih udjela za 42 trgovačka društva od čega je ukupno prodano 30 društava.
Aktivnim provođenjem Plana aktivnosti u 2018.godini, odnosno naplatom dividende i prihoda od stečajeva te prodajom dionica, poslovnih udjela javnim nadmetanjem, prikupljanjem ponuda te prodajom na uređenom tržištu kapitala, CERP je uprihodovao iznos nešto veći od 404,5 milijuna kuna.
Učinci uspješnog poslovanja CERP-a u službi su postizanja gospodarskih i razvojnih ciljeva te nacionalnih interesa Republike Hrvatske.