Sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju 22.04.2016.

Slika /slike/sjednice.jpg
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 94/13, 18/16), članka 17. stavak 2. Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju i članka 6. stavak 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju zakazana je za dan 28. travnja 2016. godine u 9,30 sati te je za istu predložen slijedeći dnevni red:
d n e v n i  r e d:
 
 
 • Izvješće o radu Centra za restrukturiranje i prodaju do 31.03.2016. godine
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda i prijedlog za donošenje Odluke o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva IMPERIAL d.d. Rab provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda i prijedlog za donošenje Odluke o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva 3. MAJ TVORNICA INDUSTRIJSKE I BRODSKE OPREME d.d. Matulji provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda i prijedlog za donošenje Odluke obustavi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda radi pokretanja stečajnog postupka
 • Odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva JADRAN d.d. Crikvenica - prvi krug
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica društva RIZ-ODAŠILJAČI d.d. Zagreb javnim prikupljanjem ponuda - prvi krug
 • HTP KORČULA d.d. Korčula - Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala izvan knjige naloga putem javne dražbe, na Zagrebačkoj burzi
 • HTP OREBIĆ d.d. Orebić - Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala izvan knjige naloga putem javne dražbe, na Zagrebačkoj burzi
 • Izvješće o provedenom javnom prikupljanju obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i Odluka o pokretanju postupka javnog     prikupljanja ponuda za prodaju poslovnih udjela društva - prvi krug
 • Izvješće o provedenom javnom prikupljanju obvezujućih ponuda za kupnju poslovnog udjela društva LIPOVICA d.o.o. Popovača
 • Izvješće o provedenom javnom prikupljanju obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva VJESNIK d.d. Zagreb
 • SUNČANI HVAR d.d. Hvar - Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica na uređenom tržištu kapitala izvan knjige naloga putem javne dražbe, na Zagrebačkoj burzi
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva DOMAĆA TVORNICA RUBLJA d.d. Zagreb  i prijedlog za donošenje Odluke o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja
 • Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica društava AGROLAGUNA d.d. Poreč i AUTOPRIJEVOZ d.d. Otočac javnim nadmetanjem - prvi krug
 • Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica trgovačkog društva VINKA d.d. Vinkovci u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela društva LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje provedbom postupka javnog nadmetanja
 • Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica društva MERKANTILE d.d. Zagreb u vlasništvu Republike Hrvatske provedbom postupka javnog nadmetanja
 • Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 8.603 dionice društva ŠVARČA d.d. Karlovac u vlasništvu Republike Hrvatske
 • HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb - Odluka o prihvaćanju informacije o realizaciji Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka prodaje dionica izvan knjige naloga putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi
 • KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Zagreb - Informacija o Odluci Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka prodaje dionica izvan knjige naloga putem javne dražbe/blok transakcije na Zagrebačkoj burzi
 • EUTELSAT COMMUNICATIONS Paris, Francuska - Informacija o Odluci Upravnog vijeća o pokretanju postupka prodaje dionica društva na inozemnom uređenom tržištu kapitala
 • Informacija o statusu mandata članova uprava i nadzornih odbora u trgovačkim društvima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju
 • Odluka o prijedlogu članova Nadzornog odbora društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina
 • HOTELI PLAT d.d. Plat - Ugovor o prodaji i prijenosu dionica - informacija o ispunjenju ugovorenih obveza iz Ugovora
 • IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o. Čepin - Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društva - informacija o ispunjenju ugovorenih obveza iz Ugovora
 • Ugovor o prodaji i prijenosu dionica SLAVONIJA NOVA d.d. Županja - Informacija o ispunjenju ugovorenih obveza iz Ugovora
 • IMPORTANNE RESORT d.d., Dubrovnik, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica - Informacija o ispunjenju ugovorenih obveza
 • Ugovor o prodaji i prijenosu dionica TLM d.d. Šibenik - Izvješće kupca o ispunjavanju ugovorenih obveza i Zahtjev za produženje naknadno ostavljenog roka za ispunjenje obveza
 • BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d., Split - Ugovor o prodaji i prijenosu dionica od 28. veljače 2013. - Informacija o ispunjavanju ugovorenih obveza od sklapanja Ugovora do 31. prosinca 2015. godine
 • ISTRA d.d., Pula, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica, Informacija o ispunjavanju ugovorenih obveza
 • Odluka o prihvaćanju financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju  za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu;
 • Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja od društava koja su brisana iz sudskog registra
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o produljenju roka povrata zajmova danih društvu 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka od 18. rujna 2015. godine i donošenje nove Odluke o produljenju roka povrata zajmova danih društvu 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka
 • Informacija o dospjelim potraživanjima proizašlim iz sklopljenih predstečajnih nagodbi nad dužnicima CERP-a
 • Razno

Napominjemo da je predloženi dnevni red podložan promjenama, dodavanjem ili uklanjanjem pojedinih točaka, a sukladno prijedlozima članova Upravnog vijeća.
 
Centar za restrukturiranje i prodaju