Prodaja dionica turističkog portfelja CERP-a

Sukladno svojoj primarnoj djelatnosti -upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za RH - Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)  s ciljem učinkovitog upravljanja državnom imovinom te poticanjem njenog gospodarskog prosperiteta poduzeo je aktivnosti prodaje dionica turističkog portfelja.

Naime, Republika Hrvatska raspolaže sa dionicama odnosno udjelima u većinskom vlasništvu trgovačkih društava JADRAN d.d. Crikvenica  (75,81%), HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik (75,32%), HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska (70,54%) za koje su donesene Odluke Upravnog vijeća CERP-a o pokretanju prodaje dionica postupkom javnog prikupljanja ponuda dok je za CLUB ADRIATIC već ranije pokrenut postupak prodaje (dana 22.09.2017.), te je zaprimljeno 15 neobvezujućih pisama namjere (trenutno je u tijeku proces dubinskog snimanja).

S obzirom da se postupak javnog prikupljanja ponuda provodi u dva kruga a sve sukladno zakonskom okviru kojim je regulirano upravljanje državnom imovinom, dana 13. studenoga o.g. zaključen je prvi krug prikupljanja neobvezujućih pisama interesa.

Ukupno je zaprimljeno 88 pisama interesa što predstavlja izniman iskaz interesa domaćih i stranih ulagača za turistički portfelj CERP-a. Značajan broj zaprimljenih iskaza interesa je rezultat optimalnih okolnosti o kojima je CERP u najboljoj vjeri brinuo te sustavno pripremao trgovačka društva za prodaju uz redovne razgovore s potencijalnim investitorima.

Budući da navedena trgovačka društva obavljaju djelatnost sezonskog karaktera te nakon finalizacije financijskih izvješća Društava, upravo je razdoblje nakon ljetne sezone ocijenjeno kao najoptimalnije za donošenje odluke i pokretanju postupka prodaje turističkog portfelja.

U drugom krugu slijedi donošenje odluke o početnoj cijeni i obveznim uvjetima, poziv potencijalnim investitorima koji su iskazali interes u prvom krugu te proces dubinskog snimanja od strane potencijalnih investitora - virtualni date room. Nakon čega zainteresirani ulagači podnose obvezujuće ponude.