Priopćenje-za kupnju dionica Hoteli Maestral d.d. nisu dostavljene obvezujuće ponude 15.09.2014.

Za kupnju dionica Hoteli Maestral d.d. nisu dostavljene obvezujuće ponude
 
Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 352.002 dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik, što čini 68,25% temeljnog kapitala Društva, u vlasništvu Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka započeo je, sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske – NN 94/13 i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela – NN 129/13 i 66/2014, objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 24. veljače 2014. godine, u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 26. ožujka 2014. godine do 15:00 sati.  Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 18 pisama namjere. Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu dana 11. srpnja 2014. godine poslani su pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.
U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena u iznosu od 168.362.557,00 kn, te obvezni uvjeti dostave obvezujuće ponude sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP -a od 01. srpnja 2014. godine. Treba istaknuti kako je početna cijena definirana, sukladno Zakonu i Uredbi, temeljem procjene ovlaštenog investicijskog savjetnika dok su uvjeti usuglašeni s nadležnim ministarstvom. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 09. rujna 2014. godine do 14,00 sati.
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljena je jedna ponudbena dokumentacija, ali nije dostavljena obvezujuća ponuda, budući potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.
Dakle, u drugom, obvezujućem krugu, bili su definirani uvjeti dostave obvezujuće ponude sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 1. srpnja 2014. godine (početna cijena je definirana, sukladno Zakonu i Uredbi, temeljem procjene ovlaštenog investicijskog savjetnika dok su uvjeti usuglašeni s nadležnim ministarstvom).  Za pretpostaviti je da su uvjeti natječaja bili tržišno neprihvatljivi potencijalnim investitorima. Napravit će se detaljna analiza uvjeta te će CERP poduzimati daljnje radnje iz nadležnosti djelovanja sukladno Zakonu i Uredbi.
 
IZVJEŠĆE -o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik