Priopćenje vezano za medijsko izvještavanje o Zrakoplovno-tehničkom centru d.d.

Slika /slike/Slike 2022/ZTC.jpg
Sukladno izvještavanju medija a radi davanja točnih informacija, navodimo sljedeće:
 
Skupština društva ZTC d.d. Velika Gorica, zastupana po CERP-u, ne vodi i nije odgovorna za operativno poslovanje i nadzor poslovanja navedenog društva te ne može biti odgovorna za eventualne propuste u poslovanju.
 
Poslovanje vodi Uprava društva a Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva te podnosi glavnoj skupštini izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva.
 
Uprava društva je organ društva, koja vodi poslove društva na vlastitu odgovornost te je odgovorna za operativno vođenje poslova i praćenje ispunjenja ugovornih obveza u ugovorenim rokovima, kao i za kašnjenje u ispunjavanju navedenih obveza.
 
Slijedom navedenog, medijski napisi o odgovornosti CERP-a za propuste u poslovanju društva ZTC d.d. su neutemeljeni i neistiniti.
 
CERP je kao zastupnik Republike Hrvatske zatražio od Nadzornog odbora i Uprave društva dostavu Izvješća o stanju u društvu s naglaskom na pitanja nepoštivanja rokova isporuke protupožarnih aviona i neadekvatan broj izvršitelja preuzetih obveza.
 
Nakon zaprimanja odgovarajućih izvješća utvrdit će se činjenice i donijeti odgovarajuće odluke iz nadležnosti skupštine društva te će se i nadalje poduzimati sve radnje na koje je CERP kao zastupnik Republike Hrvatske u skupštini društva ovlašten sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, kako bi se utvrdila odgovornost i spriječili  propusti u poslovanju.
 
Centar za restrukturiranje i prodaju

Pisane vijesti