Priopćenje -Drugi krug prodaje dionica društva Imperijal d.d. i Plat d.d.

Na 7. sjednici Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju donesena je Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Imperijal d.d. Rab – drugi krug ( 318.423 dionica). Ističemo kako su u prvom krugu stigla neobvezujuća pisma interesa ( 10 pisama namjere ), a potencijalni investitori nisu u drugom krugu dužni predati obvezujuću ponudu.

Svi ponuditelji koji su dostavili pismo interesa za kupnju dionica društva bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda, a u pozivu su definirani uvjeti i elementi za podnošenje ponuda, sukladno navedenoj Odluci i Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ( NN 129/13).

Treba istaknuti kako se Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja ponuda izradila u suradnji s relevantnim i stručnim službama te je usuglašena i s nadležnim ministarstvom.

Odlukom o drugom krugu prodaje dionica društva Imperijal d.d. Rab definirana je početna cijena za kupnju dionica Društva, a ona po dionici iznosi 782,35 kuna, odnosno 249.118.234,05 kuna za sve dionice koje su predmet ponude. Osim ponuđene cijene za kupnju dionica, potencijalni ponuditelj je dužan ponuditi investicijsko  ulaganje u Društvo u minimalnom iznosu od 200.000.000,00 kuna, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, na način da svi smještajni objekti Društva moraju biti kategorizirani minimalno kategorijom 4*. Ulaganje se mora izvršiti iz vlastitih sredstava izabranog ponuditelja u roku od najviše 3 godine od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva. Odlukom o prodaji definirani su i kontrolni mehanizmi kako bi se pratilo ispunjenje obveza iz Programa ulaganja.

Na 7. sjednici Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju donesena je Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Plat d.d. Plat- drugi krug ( 182.440 dionica društva ) . Ističemo kako su u prvom krugu stigla neobvezujuća pisma interesa ( 15 pisama  interesa ), a potencijalni investitori nisu u drugom krugu dužni predati obvezujuću ponudu.

Svi ponuditelji koji su dostavili pismo interesa za kupnju dionica društva bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda, a u pozivu su definirani uvjeti i elementi za podnošenje ponuda, sukladno navednoj Odluci i Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ( NN 129/13).

Treba istaknuti kako se Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja ponuda izradila u suradnji s relevantnim i stručnim službama te je usuglašena i s nadležnim ministarstvom.

Odlukom o drugom krugu prodaje dionica društva definirana je početna cijena za kupnju dionica Društva, što iznosi 548,10 kn po dionici, odnosno 99.995.364,00 kuna za sve dionice koje su predmet prodaje. Osim ponuđene cijene za kupnju dionica Društva, potencijalni ponuditelji su dužni ponuditi investicijsko ulaganje u Društvo u minimalnom iznosu od 92.000.000,00 kuna, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, na način da svi smještajni objekti Društva moraju biti kategorizirani minimalno kategorijom 4*. Ulaganje se mora izvršiti iz vlastitih sredstava izabranog ponuditelja u roku od najviše 3 godine od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva. Odlukom o prodaji definirani su i kontrolni mehanizmi kako bi se pratilo ispunjenje obveza iz Programa ulaganja.

U oba slučaja rok za podnošenje obvezujućh ponuda je 60 dana od dana upućivanja poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva.