Održan sastanak sa socijalnim partnerima UV CERP

Održan sastanak sa socijalnim partnerima UV CERP-a

Prema novom Nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju državnom imovinom a čija je javna rasprava u tijeku, jedna od odredbi odnosi se i na status članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Na tu temu održan je radni sastanak ministra državne imovine i predsjednika Upravnog vijeća CERP-a Gorana Marića s Davorom Majetićem, predsjednikom HUP-a i Mladenom Novoselom predsjednikom SSSH.

Na sastanku je ocijenjeno kako postoji potreba zadržati kvalitetan odnos socijalnih partnera te postoje zajednički, razumski i životni interesi svih sudionika sastanka oko vrlo važne teme – upravljanja državnom imovinom. Također je zaključeno kako je prirodno i logično da predstavnici sindikata i poslodavaca sudjeluju u radu Upravnog vijeća CERP-a ali bez prava odlučivanja kao što je bilo do sada, budući da njihov status ne uključuje odgovornost za upravljačku politiku samog Centra.