Održan nastavak sjednice upravnog vijeća CERP-a 12.05.2016.

Slika /slike/sjednice.jpg
Dana 12. svibnja 2016. godine Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju nastavilo je sa održavanjem 18. sjednice Upravnog vijeća, koja je započela 02. svibnja 2016. godine. Nakon trosatne rasprave donesene su odluke kako slijedi:
  • Odluka o pokretanju postupka prodaje 29% dionica društva SUNČANI HVAR d.d. Hvar, na uređenom tržištu kapitala izvan knjige naloga putem javne dražbe, na Zagrebačkoj burzi
  • Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za prodaju 5,08%  dionica društva D.T.R. d.d.
  • Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica društava AGROLAGUNA d.d. Poreč i AUTOPRIJEVOZ d.d. Otočac javnim nadmetanjem - prvi krug
  • Oduka o pokretanju postupka prodaje 5.429 (16,55%) dionica društva POLJOPRIVREDA LIPIK d.d., javnim nadmetanjem - prvi krug
  • Odluka o pokretanju postupka prodaje 20,49% dionica društva Končar Elektroindustrija d.d.

Također, prihvaćena je i informacija o Odluci Upravnog vijeća o pokretanju postupka prodaje dionica društva Eutelsat Communications, Paris,  na inozemnom uređenom  tržištu kapitala, a donesena je i odluka da će se sa prodajom dionica društva Hrvatski telekom d.d. zastati.

Nadalje, prihvaćeno je izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica trgovačkog društva VINKA d.d., Vinkovci, za koje su pristigla dva pisma interesa, a 2.112.437 dionica društva prodano je po početnoj cijeni od 9.041.230,00 kuna, te su prihvaćena  i izvješća o provedenim javnim pozivima za iskazivanje interesa za kupnju udjela i dionica u društvima Luka tranzit Osijek d.o.o. i Merkantile d.d., za koja nisu pristigla pisma interesa, te izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica društva Švarča d.o.o. za koje nije pristigla obvezujuća ponuda.
 
Upravno vijeće prihvatilo je informacije o ispunjenju ugovornih obveza iz Ugovora za društva Hoteli Plat d.d., IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o, Slavonija Nova d.d., Importanne Resort d.d., TLM d.d., Brodograđevna industrija Split d.d., Istra d.d., informaciju o statusu mandata članova uprava i nadzornih odbora u trgovčakim društvima kojima Centar upravlja, te informaciju o dospjelim potraživanjima proizašlim iz sklopljenih predstečajnih nagodbi. Donesena je i odluka o produljenju roka za povrat zajmova danih društvu 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d.
 
Odgođeno je donošenje odluke o prihvaćanju financijskog plana Centra za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te je zatražena dopuna odluke o otpisu nenaplativih potraživanja od društava koja su brisana iz sudskog registra, pa je time odlučeno o svim točkama dnevnog reda sjednice.
 
Još jednom podsjećamo da su točke 5., 6., 9. i 23. dnevnog reda, odnosno prijedlog pokretanja postupka prodaje društava Jadran d.d. Crikvenica, RIZ d.d. Zagreb i Agroduhan d.o.o. Slatina, te odluka o prijedlogu članova Nadzornog odbora Agroduhan d.o.o., skinute su s dnevnog reda, a radnje u cilju realizacije izglasanih odluka odvijati će se nakon potpisivanja istih.