Izvještaj s javne dražbe CERP-a održane 06.06.2016. putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze

Danas, 06. lipnja 2016. godine održana je javna dražba putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze za prodaju redovnih dionica HTP KORČULA d.d. Korčula u vlasništvu Republike Hrvatske, Centra za restrukturiranje i prodaju i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Prodaji je prethodio poziv na javnu dražbu putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze  za prodaju ukupno 70.855 dionica, što čini 24,78% temeljnog kapitala trgovačkog društva HTP KORČULA d.d. Korčula koji je Centar za restrukturiranje i prodaju objavio dana 21. svibnja 2016. godine u Jutarnjem listu i na web stranicama Zagrebačke burze i CERP-a.

Prodaja je bila organizirana u 12 paketa uz početnu cijena prodaje od 65,00 kuna po dionici.

Prodano je 11 paketa, te je ukupna postignuta cijena za 11 paketa iznosila 25.831.650,00 kuna.

Izvještaj s javne dražbe dostupan je na LINKU.