Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a iz oglasa od 31.07.2023.

Slika /slike/slike 2023/writing-potpisivanje.jpg

Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica društava u vlasništvu Republike Hrvatske i
Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), sukladno odredbama Zakona o
upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18) i Uredbe o načinima
raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), započeo je objavom Javnog
poziva za kupnju dionica 5 društava dana 31. srpnja 2023. godine u dnevnim novinama
Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.

Za društva HOTEL CROATIA d.d., Cavtat i JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik
obustavljen je postupak javnog nadmetanja te se dionicama istih raspolagalo drugim
načinom prodaje.

Za društvo OLYMPIA VODICE d.d., Vodice nisu dostavljene prijave i uplaćene jamčevine, te
je postupak za navedeno društvo završio.

Za društva LUKA d.d., Split i SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., Županja zaprimljene su valjane
prijave i uplaćene jamčevine te su dana 21. kolovoza 2023. i 14. rujna 2023. godine održani
postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice navedenih društava.
 

Pisane vijesti