Dostavljena obvezujuća ponuda za kupnju dionica 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka 23.03.2015

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 230.823 dionica društva 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 92.329.200,00 kn, što čini 100% temeljnog kapitala Društva, u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju započeo je, sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/14 ,objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 12. siječnja 2015. godine, u dnevnim novinama i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 11. veljače 2015. godine do 15:00 sati. Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 5 (pet) pisama namjere. Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 20. veljače 2015. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.

U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena u iznosu od 1,00 (jedne) kune, te obvezni uvjeti dostave obvezujuće ponude sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 20. veljače 2015.
Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 23. ožujka 2015. godine do 14,00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljene su 2 (dvije) ponudbene dokumentacije, te je dostavljena 1 (jedna) obvezujuća ponuda, budući potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.
Dana 23. ožujka 2015. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponuditelja, utvrdilo je da je pristigla jedna obvezujuća ponuda koju je dostavilo trgovačko društvo ULJANIK d.d. Pula, a čiju ponudu će u narednim danima detaljno analizirati stručne službe CERP-a.