CERP zaprimio obvezujuću ponudu za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o.

Slika /slike/CA.jpg
Na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj: 52/2018), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/2013, 66/2014) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) od 26. srpnja 2018. godine, Klasa: 024-04/18-03/4, Urbroj: 360-00/02-2018-5, dana 23. kolovoza pokrenut je postupak javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela, s početnom cijenom u iznosu od 48.500.000,00 kuna za poslovne udjela koje su predmet prodaje.
Tijekom postupka javnog prikupljanja ponuda za kupnju 3 poslovna udjela Društva otkupljene su 2 ponudbene dokumentacija, te je dostavljena jedna obvezujuće ponude od strane sljedećeg ponuditelja: 
  1. JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16
Trgovačko društvo JADRAN d.d., Crikvenica ponudilo je cijenu u iznosu od 50.500.000,00 kuna za poslovne udjele Društva koji su predmet prodaje.