CERP zaprimio obvezujuću ponudu za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb - 15. prosinca 2017. godine

Slika /vijesti/club-adriatic.jpg
U postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 3 poslovna udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) pristigla je obvezujuća ponuda. koju je dostavilo trgovačko društvo IMMO INVEST PARTNER AG iz Švicarske, koje je za kupnju poslovnih udjela koji su predmet prodaje ponudilo cijenu u visini od 54.000.002,00 kuna, što predstavlja 6.409.760,99 kuna veći iznos od početne cijene koja je utvrđena u iznosu od 47.590.241,01 kuna za poslovne udjele iz prodaje. 

Stručne službe CERP-a će u narednim danima izvršiti detaljnu analizu navedene ponude.

Podsjetimo, postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 3 poslovna udjela Društva u vlasništvu Republike Hrvatske započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela Društva (prvi krug javnog prikupljanja ponuda).

Dana 27. rujna 2017. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) i Hrvatske gospodarske komore objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 3 poslovna udjela Društva temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra, Klasa: 024-04/17-03/8, Urbroj: 360-00/02-2017-8 od 22. rujna 2017. godine.

CERP je zaprimio 15 (petnaest) pisama namjere temeljem objavljenog poziva. Temeljem Odluke Upravnog vijeća CERP-a od 2. studenoga 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/9, Urbroj: 360-00/02-2017-11 utvrđena je početna cijena i uvjeti prodaje poslovnih udjela Društva.
Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 04. prosinca 2017. godine do 14:00 sati. CERP je dana 01. prosinca 2017. godine obavijestio potencijalne investitore da je odobrio produžetak roka za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva do 15. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva otkupljene su 4 (četiri) ponudbene dokumentacije, te je dostavljena 1 (jedna) obvezujuća ponuda, budući potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.

Dana 15. prosinca 2017. godine, s početkom u 12,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponuditelja, utvrdilo je da je pristigla 1 (jedna) obvezujuća ponuda koju je dostavilo trgovačko društvo IMMO INVEST PARTNER AG iz Švicarske, a čiju ponudu će u narednim danima detaljno analizirati stručne službe CERP-a.