CERP i Grad Dubrovnik sklopili Aneks II. Ugovora o Prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik d.d.

Slika /slike/Luka DU.JPG
Danas, 3. svibnja 2019, u Dubrovniku potpisan je Aneks II. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik d.d.,  između ravnatelj CERP-a,  Milana Plećaša i gradonačelnik Dubrovnika  Mate Frankovića.
Naime, nakon što je Grad Dubrovnik dostavio CERP-u Plan razvoja i Program ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik a koji proizlaze iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica te aneksa ugovora kojega je Grad Dubrovnik 2002. sklopio s Hrvatskim fondom za privatizaciju (pravnim prednikom CERP-a) otklonjene su sve eventualne adminstrativne zapreke te Grad Dubrovnik nesmetano pristupa ulaganju u iznosu od 2 milijuna kuna u dugoočekivani projekt izgradnje trajektnog terminala na Batahovini.
"Luka Dubrovnik od strateškog je interesa za Grad Dubrovnik i najjužniji dio Hrvatske. Ova gradska uprava svojim budućim ulaganjima osnažuje poslovni položaj i status Luke Dubrovnik d.d. što je u općem interesu i promišljanju perspektivne budućnosti Grada Dubrovnika."- rekao je u svom obraćanju ravnatelj CERP-a Milan Plećaš.