7. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

Slika /slike/sjednice.jpg

Dana 28. svibnja 2019. godine, održana je 7. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) .
Upravno vijeće CERP-a  prihvatilo je predloženo Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 165.759 dionica društva UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, ukupne nominalne vrijednosti 49.727.700,00 kuna a što čini 53,62 temeljnog kapitala, imatelja RH. Naime, 16. travnja 2019.godine sklopljen je Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva na temelju kojeg je kupac uplatio kupovnu cijenu te mu je 25. travnja izdana Izjava za ishođenje prijenosa kupljenih dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..
Donesena je Odluka o prodaji 4.530 poslovnih udjela društva GORICA d.o.o.Velika Gorica, ukupnog nominalnog iznosa 1.588.900,00 kuna, što čini 10,86% temeljnog kapitala društva, javnim nadmetanjem.
Odluka o prodaji prihvatom ponude u postupku preuzimanja trgovačkog društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik. Prihvaća se ponuda društva PND Strategija d.o.o. Zagreb za preuzimanje društva HOTELI MAESTRAL, po cijeni od 431,77 kuna po dionici što za 31.254 dionicu iznosi ukupno 13.494.539,58 kuna.
Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina. Navedenom Odlukom se predlaže skupštini društva AGRODUHAN  d.o.o., Slatina izbor Suzane Domjanić iz Zagreba za člana Nadzornog odbora.
Odluka o prijedlogu za imenovanje direktora društva MEISO d.d., Goričan. Članici Uprave-direktorici društva, Snježani Dominić mandat istječe s danom 31.svibnja o.g., slijedom navedenoga donesena je Odluka kojom se prihvaća prijedlog CERP-a za imenovanje Siniše Bogomoleca, Prelog za direktora Društva s početkom mandata od 1.lipnja 2019. godine.
Odluka o prihvaćanju informacije i davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u parničkom postupku RH/CERP c/a VARTEKS d.d. i VARTEKS ESOP d.o.o. radi utvrđivanja i davanja izjave volje (povrat dionica).
Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja RH na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine te Odluka o izmjeni Statuta CERP-a.
Sve donesene odluke bit će objavljene na mrežnim stranicama CERP-a.