6. sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

Slika /slike/sjednice.jpg
Dana 18. travnja 2019. godine, održana je 6. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) .
Upravno vijeće CERP-a  donijelo je Odluke o prodaji 10.656 dionica društva KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. Zagreb, ukupnog nominalnog iznosa 5.008.320,00 kuna, što čini 0,141% temeljnog kapitala društva, na uređenom tržištu kapitala. Prodaja dionica navedenog društva vršit će se u cijelosti ili u manjim paketima pri čemu će se veličina svakog pojedinog paketa utvrditi pri davanju naloga u dogovoru s ovlaštenim investicijskim društvima.
Donesene su i Odluke o prijedlogu za imenovanja članova Nadzornih odbora društava BOROVO d.d., Vukovar, RIZ-ODAŠILJAČI d.d., Zagreb, ORLJAVA d.o.o., Požega, LIKAPLAST d.d, u "u likvidaciji" te odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktor društva PETROKEMIJA AGRO TRADE d.o.o., Kutina, Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave -direktora društva BRIJUNI RIVIJERA  d.o.o., Pula te  imenovanje člana Uprave - direktora društva DUBROVAČKA TRGOVINA d.d., Dubrovnik.
Sve donesene odluke bit će objavljene na mrežnim stranicama CERP-a.