3. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Slika /slike/3.sjednica UV CERPa 1-2020.jpg
Dana 27. siječnja 2021.godine održana je 3. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju pod predsjedanjem ministra prostornog uređenja i državne imovine Darka Horvata. Predložene točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene kako slijedi;
 • Izvješće o radu Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu 
 • Plan rada Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu 
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, javnim nadmetanjem 
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva GEM d.o.o., Vinkovci, javnim nadmetanjem 
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek, javnim nadmetanjem 
 • Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1.049 dionica društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar javnim nadmetanjem 
 • Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb 
 • Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d., Zagreb 
 • Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka 
 • Odluka o prijedlogu za imenovanje člana i predsjednika Uprave društva PLINACRO d.o.o., Zagreb 
 • Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva PLINACRO d.o.o., Zagreb 
 • Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine 
 • Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
 • Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja dospjelih obveza.
 
Gore navedene odluke bit će objavljen na mrežnim stranicama https://www.cerp.hr/sjednice-upravnog-vijeca/304