2. sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg
Sukladno, strateškom cilju Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), prioritetnom izlasku Republike Hrvatske iz vlasništva trgovačkih društava, poglavito u kojima vlasnički udio ne prelazi 50 posto temeljnog kapitala, Upravno vijeće CERP-a donijelo je Odluke o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za društva: GRAVOSA d.o.o. Dubrovnik, ĐURO ĐAKOVIĆ  alatnica d.o.o. Slavonski Brod i PGM RAGUSA d.d. Dubrovnik.
Prihvaćena su Izvješća o provedenim postupcima javnog nadmetanja za društva: VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o. Poreč, ZADARSKA TISKARA d.d. Zadar te uspješno prodano društvo MREŽNICA d.d. Duga Resa.
Također, prihvaćeno je polugodišnje Izvješće o realizaciji prodaje CERP-a, u 2018. god. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, CERP je uprihodovao nešto više od 404 milijuna kuna, naplatom dividende, prihoda društava u stečaju te prodajom dionica i poslovnih udjela javnim prikupljanjem ponuda.
Upravno vijeće CERP-a donijelo je i Odluku o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica društava HOTELI TUČEPI  d.d. i BOŽJAKOVINA d.d. na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata te Financijski plan CERP-a za 2019. godinu s projekcijama za 2020/21. godinu.
Sve donesene odluke bit će objavljene na mrežnim stranicama CERP-a.