17. redovna sjednica UV CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg

Dana, 18. svibnja 2023. godine održana je 17. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade RH i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića.
 
Donesene su Odluke o prodaji poslovnih udjela za trgovačka društva – AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac i MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak, javnim nadmetanjem te za društvo AGRODUHAN d.o.o., Slatina, postupkom neposredne prodaje.

Također, donesena je Odluka o ponudi za preuzimanje 3.372.674 dionica društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, od društva Port Acquisitions a.s., Prag, Republika Češka, kojom je odlučeno da Republika Hrvatska zadržava svoj udio u temeljnom kapitalu predmetnom društvu te se ne prihvaća Ponuda društva Port Acquisitions a.s., Prag, Republika Češka.

Kadrovski su ojačana dva trgovačka društva kroz izbor članova Nadzornog odbora društva PETROKEMIJA d.d., Kutina i društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Pula.

Usvojena je i Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu.

Zaključno dane su suglasnosti za sklapanje Sudske nagodbe između tužitelja SPLIT SHIP MANAGEMENT d.o.o. u stečaju i tuženika Centra za restrukturiranje i prodaju u parničnom postupku pred Trgovačkim sudom u Splitu, poslovni broj: P-497/2021 te suglasnost na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica  koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Odluke objavljene:  https://www.cerp.hr/sjednice-upravnog-vijeca/17-redovna-sjednica-uv-cerp-a-odrzana-18-svibnja-2023-godine/1785

Pisane vijesti