10. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Slika /slike/sjednice.jpg10. redovna sjednica Upravnog vijeća CERP-a

U petak, 25. ožujka 2022.godine održana je 10. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju pod predsjedanjem ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paldine.

Jednoglasno su donesene odluke koje se odnose na izvješća o radu i finacijska izvršenja Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) u prethodnoj godini te Plan CERP-a za 2022. godinu.

Prihvaćena su izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju društva SOLANA STON d.o.o.,  i o stanju društva VJESNIK d.d., Zagreb te Odluke o prodaji poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina, o prodaji dionica četiri društava, na uređenom tržištu kapitala – Arena Hospitality Group d.d., Lošinjska plovidba Holding d.d., Plava Laguna d.d. i Maistra d.d. ukupne procijenjene vrijednosti nešto više od 30 milijuna kuna te je donesena Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u k.o. Kostrena Lucija, javnim prikupljanjem ponuda.

Upravno vijeće  donijelo je Odluke o imenovanjima - člana Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d.,  člana Uprave - direktora društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Velika Gorica te imenovanju člana Nadzornog odbora društva VETERINARSKA STANICA REMETINEC d.o.o., Brezovica.

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenom inspekcijskom nadzoru u društvu DE-FOS d.o.o, Kutina i donesena je Odluka o prihvaćanju obročne otplate dospjele glavnice zajma navedenog Društva.

Usvojene su i zamolbe društva Imunološki zavod d.d. za odgodom prisilne naplate dospjelog duga i društva AGRODUHAN d.o.o., za odgodu prisilne naplate potraživanja iz postupka predstečajne nagodbe te je dana suglasnost društvu Borovo d.d. za sklapanje Aneksa III. Ugovoru o dugoročnom nenamjenskom kunskom kreditu.

Također, Upravno vijeća CERP-a dalo je suglasnost na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupiti hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata, suglasnosti na uvrštenje poslovnog udjela iz portfelja Republike Hrvatske na Listu poslovnih udjela koji će se prenositi ovlaštenicima naknade za oduzetu imovinu te zaključno donesena je Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja od društava brisanih iz sudskog registra.

https://www.cerp.hr/sjednice-upravnog-vijeca/redovna-sjednica-uv-cerp-a-odrzana-25-ozujka-2022-godine/1709
 

Pisane vijesti