10. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju

Slika /slike/CERP_4112019_4.11.2019..jpg
U Ministarstvu državne imovine, na jučerašnjoj 10. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) usvojene su predložene točke jednoglasno:
- Odluka o Izvješću o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 6.178 dionica društva LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad - predmetne dionice prodane po cijeni 1.556.856,00 kuna ponuditelju LAGUNA NOVIGRAD d.d.  Novigrad
- Odluka o Izvješću o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 926 dionica društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar- početna cijena u postupku javnog nadmetanja iznosila je ukupno 1.615.870,00 kuna. tijekom trajanja javnog poziva nije zaprimljena niti jedna prijava.
- Odluka o prodaji 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, javnim nadmetanjem
- Odluka o prodaji 4.567 dionica društva ČILAŠ d.d., javnim nadmetanjem
- Odluka o prodaji 2.692 dionice prihvatom ponude u postupku preuzimanja društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija -nakon promijene načina raspolagabnja za prodaju, raspoloživo je 2.692 dionice, imatelja RH i CERP-a, ukupne nominalne vvrijednosti 6.191.600,00 kuna, odnosno 0,89 % temeljnog kapitala društva. UV donijelo je odluku o prodaji predmetnih dionica, prihvatom ponude u postupku preuzimanja Društva po cijeni ukupno 12.817.069,64 kune.
- Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb
- Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Pula
- Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva 3. MAJ STM d.o.o., Rijeka
- Informacija i Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za     restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu
- Odluka o poništenju javnog natječaja za izbor kandidata za zamjenika ravnatelja Centra restrukturiranje i prodaju.
Također, UV CERP-a upoznato je s aktualnim stanjem u tvrtkama - Orljava, Đuro Đaković itd.
Sve donesene odluke bit će objavljene na mrežnim stranicama CERP-a.