Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za restrukturiranje i prodaju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22). Pročišćeni tekst Zakona dostupan je na stranicama Povjerenika za informiranje. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
  • na adresu Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na: info@cerp.hr
  • telefonom na broj:  01 6346 300 (radnim danom od 09:00 do 12:00 sati)
  • ili donijeti osobno u Centar za restrukturiranje i prodaju radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama određena je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13)

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Također, ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može od tijela javne vlasti zahtijevati ispravak ili dopunu informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
   
Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju: ombudsman@ombudsman.hr