Redovna sjednica UV CERP-a održana 6. studenoga 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
1.Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 60.460 dionica društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Split imatelja Republike Hrvatske
2.Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetnja za kupnju 10.019 dionica društva GRAMAT-LORIS export-import d.d., Zagreb imatelja Republike Hrvatske
3.Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 69.764 dionice društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Matulji imatelja Republike Hrvatske
4.Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 6.046 dionica društva REGINALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d., Osijek, imatelja Republike Hrvatske
5.Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 1.130 dionica društva LUKA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, pojedinačne nominalne vrijednosti 790,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 892.700,00 kuna, što čini 7,61% temeljnog kapitala, imatelja RH
6.Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju u društvu BOROVO d.d., Vukovar i zahtjevu za donošenjem Odluke o izdavanju kratkoročnog jamstva u postupku restrukturiranja
7.Odluka o prihvaćanju Plana optimizacije poslovanja društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina
8.Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva RIZ-ODAŠILJAČI d.d., Zagreb
9.Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva 3. MAJ STM d.o.o., Rijeka, Rijeka
10.Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u postupku Republika Hrvatska (CERP) c/a OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek
11.Odluka o produženju roka za sklapanje Aneksa II. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica LUKA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik broj: 3302571/9000
12.Odluka o donošenju Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju
13.Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., Zagreb
14.Odluka o prihvatu obvezujuće ponude ponuditelja PND Strategija d.o.o., Zagreb za kupnju 355.520 dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik, ukupne nominalne vrijednosti 71.104.000,00 što čini 68,94% temeljnog kapitala
15.Odluka o prihvatu obvezujuće ponude ponuditelja JADRAN d.d., Crikvenica za kupnju 3 poslovna udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb, ukupne nominalne vrijednosti 120.947.400,00 kuna, što čini 100,00% temeljnog kapitala
16.Odluka o prihvaćanju informacije i davanju suglasnosti za pokretanje inicijative za sklapanje Sporazuma o međusobnom podmirenju dugovanja između trgovačkog društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Centra za restrukturiranje i prodaju i Ministarstva financija