Redovna sjednica UV CERP-a održana 29. rujna 2020. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1.  Statut Centra za restrukturiranje i prodaju
 2.  Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju
 3.  Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva GEM d.o.o., Vinkovci
 4.  Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek
 5.  Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o, Vrbovec
 6.  Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 4.567 dionica društva ČILAŠ d.d., Sinj
 7.  Odluka o prodaji 1 poslovnog udjela društva RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek, javnim nadmetanjem
 8.  Odluka o prodaji 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, javnim nadmetanjem
 9.  Odluka o prodaji 1 poslovnog udjela društva GEM d.o.o., Vinkovci, javnim nadmetanjem
 10.  Odluka o prodaji 1.049 dionica društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar, javnim nadmetanjem
 11.  Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., Zagreb
 12.  Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva VELETRŽNICA OPUZEN d.o.o., Opuzen
 13.  Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI d.d., Matulji
 14.  Odluka o prijedlogu za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora društva JADROPLOV d.d., Split
 15.  Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva ADRIADIESEL d.d., Karlovac
 16.  Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d., Karlovac
 17.  Informacija o problematici financiranja trgovačkog društva DE-FOS d.o.o., Kutina
 18.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se ustupiti prijašnjim vlasnicima oduzete imovine
 19.  Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu