Redovna sjednica UV CERP-a održana 28.ožujka 2018.

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Odluka o pokretanju prodaje dionica i poslovnih udjela 17 društava postupkom javnog nadmetanja - prvi krug
 2. Odluka o pokretanju postupka prodaje dionica društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić kroz blok-transakciju na uređenom tržištu kapitala (Zagrebačkoj burzi)
 3. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva Oprema pod tlakom d.o.o., Zagreb
 4. Odluka o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora društva Oprema pod tlakom d.o.o., Zagreb
 5. Odluka o prijedlogu za opoziv predsjednika Uprave te imenovanje predsjednika i člana Uprave društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Velika Gorica
 6. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva LIPOVICA d.o.o., Popovača
 7. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva RIZ-ODAŠILJAČI d.d., Zagreb
 8. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva LUKA-VUKOVAR d.o.o., Vukovar
 9. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Matulji
 10. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva BRODARSKI INSTITUT d.o.o., Zagreb
 11. Odluka o glasovanju na skupštini vjerovnika u stečajnom postupku nad društvom HOC Bjelolasica d.o.o., Jasenak vezano za davanje odobrenja stečajnom upravitelju za sklapanje Ugovora o otkupu potraživanja
 12. Odluka o pokretanju postupka prisilne naplate potraživanja nad dužnikom ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. Pula temeljem odobrenih kratkoročnih zajmova
 13. Odluka o primanju na znanje Informacije o provedbi naplate potraživanja od društava SLOGA IMK d.d. Požega i SUŠIONICA d.o.o. Vrpolje
 14. Odluka o otpisu nenaplativog potraživanja od društva LABINKOMERC d.d. u stečaju, Labin
 15. Odluka o prihvaćanju Informacije o sklapanju Aneksa 2 Sporazumu o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na dionicama sklopljenom između PETROKEMIJE d.d. i Republike Hrvatske te Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka
 16. Odluka o prihvaćanju Informacije i davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe sa ARD IZGRADNJA D.O.O.
 17. Odluka o ispunjavanju ugovornih obveza iz Ugovora o prijenosu dionica društva PRIMOŠTEN d.d., Primošten broj:3430316/9000 od 14.08.2002. godine, Aneksa I. i Aneksa II. Ugovora
 18. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 19. Informacija o potrebi pokretanja postupka donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o izuzimanju od prodaje dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska, radi obeštećenja prijašnjih vlasnika
 20. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnjudionica društava ADRIADIESEL d.d., Karlovac i ZADARSKA TISKARA, d.d. Zadar u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje