Redovna sjednica UV CERP-a održana 27. siječnja 2021. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Izvješće o radu Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu 
 1. Plan rada Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godin
 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, javnim nadmetanjem 
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva GEM d.o.o., Vinkovci, javnim nadmetanjem 
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 poslovnog udjela društva RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek, javnim nadmetanjem 
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1.049 dionica društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar javnim nadmetanjem 
 5. Odluka o prijedlogu za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb 
 6. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d., Zagreb 
 7. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka 
 8. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana i predsjednika Uprave društva PLINACRO d.o.o., Zagreb 
 9. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva PLINACRO d.o.o., Zagreb 
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine 
 11. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
 12. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja dospjelih obveza.