Redovna sjednica UV CERP-a održana 18. rujna 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg

1.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 3 poslovna udjela društva GRAVOSA d.o.o., Dubrovnik u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
2.    Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 3 poslovna udjela društva GRAVOSA d.o.o., Dubrovnik u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
3.    Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog    nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o., Slavonski Brod u vlasništvu Republike Hrvatske
4.    Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 104.098 dionica društva PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik imatelja Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju
5.    Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 7.830 dionica društva OLMA d.d., Zagreb čiji su imatelji Republika Hrvatska i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
6.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 4.191 poslovnog udjela društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., Poreč u vlasništvu Republike Hrvatske
7.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 13.122 dionice društva MREŽNICA d.d., Duga Resa u vlasništvu Republike Hrvatske
8.    Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 3.620 dionica društva ZADARSKA TISKARA d.d., Zadar čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
9.    Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva INSTITUT ZA SIGURNOST d.d., Zagreb
10.  Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik
11.  Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb
12.  Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb
13.  Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Pula
14.  Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik
15.  Odluka o prihvaćanju Izvješća o pokrenutim postupcima i realizaciji prodaje dionica, poslovnih udjela i nekretnina, u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih državnih imatelja kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
16.  Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
17.  Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva državne imovine, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i Centra za restrukturiranje i prodaju
18.  Odluka o donošenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za     2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu.