Redovna sjednica UV CERP-a održana 14. lipnja 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za petnaest društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za restrukturiranje i  prodaju
 2.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju poslovnih udjela društva AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac u vlasništvu Republike Hrvatske
 3.     Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica društva DUBROVAČKO PRIMORJE d.d., Dubrovnik u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 3.620 dionica društva ZADARSKA TISKARA d.d., Zadar u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 3 poslovna udjela društva GRAVOSA d.o.o., Dubrovnik u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 6.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 6.046 dionica društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d., Osijek u vlasništvu Republike Hrvatske
 7.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 69.764 dionica društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d., Matulji u vlasništvu Republike Hrvatske
 8.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 60.460 dionica društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Split u vlasništvu Republike Hrvatske
 9.     Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 13.122 dionice društva MREŽNICA d.d., Duga Resa u vlasništvu Republike Hrvatske
 10.   Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora i prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Split
 11.   Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva Club Adriatic d.o.o., Zagreb
 12.   Odluka o neispunjenju ugovornih obveza i raskidu Ugovora o prodaji i prijenosu udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o. sa Stjecateljem IMMO INVEST PARTNER AG
 13.   Odluka o otpisu nenaplativog potraživanja od društva GAL d.o.o., u stečaju, Zagreb
 14.   Odluka o otpisu nenaplativog potraživanja od društva Hrvatska industrija ravnog stakla Lipik d.d. u stečaju, Lipik
 15.   Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
 16.   Odluka o odgodi postupka prisilne naplate potraživanja nad dužnikom ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d., Pula temeljem odobrenih kratkoročnih zajmova
 17.   Odluka o prijevremenom povratu dijela glavnice kredita u visini od 20.000.000,00 EUR-a po kreditnoj partiji 5114949099 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka
 18.   Odluka o prijedlogu za opoziv imenovanja člana Nadzornog odbora društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić
 19.   Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina