Redovna sjednica UV CERP-a održana 10. prosinca 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o., Slavonski Brod imatelja Republike Hrvatske
   
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 7.830 dionica društva OLMA d.d., Zagreb imatelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
   
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 104.098 dionica društva PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik imatelja Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju
   
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 3 poslovna udjela društva GRAVOSA d.o.o., Dubrovnik imatelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
   
 5. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod
   
 6. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva BRIJUNI RIVIJERA d.o.o., Pula
   
 7. Odluka o prodaji 165.759 dionica društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik pojedinačnog nominalnog iznosa 300,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 49.727.700,00 kuna, što čini 53,62% temeljnog kapitala Društva, javnim nadmetanjem  imatelja Republike Hrvatske
   
 8. Odluka o prodaji dijela nekretnine u k.o. Kostrena Lucija putem javnog prikupljanja ponuda
   
 9. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb i odgodi plaćanja obveza društva
   
 10. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d., Pula temeljem odobrenih kratkoročnih zajmova i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
   
 11. Odluka o prijevremenom povratu glavnice kredita u visini od 24.000.000,00 EUR-a po kreditnoj partiji 5114949099 kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka
   
 12. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovisnkog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
   
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se ustupati prijašnjim vlasnicima oduzete imovine
   
 14. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave-direktora društva RIZ ODAŠILJAČI d.d., Zagreb