20. redovna sjednica UV CERP-a, održana 12. prosinca 2023. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 39.700 dionica društva SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., Županja
 2. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 45.989 dionica društva VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar
 3. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec
 4. Odluka o prodaji 1.878.769 dionica društva Valamar Riviera d.d., Poreč, na uređenom tržištu kapitala, unutar knjige ponuda
 5. Odluka o prodaji 40.259 dionica društva INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., Zagreb, javnim nadmetanjem
 6. Odluka o produljenju roka za ispunjenje obveza iz Ugovora o ispunjenju preostalih neispunjenih obveza iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva HOTELI MLINI d.d. i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica HOTELI SREBRENO d.d.
 7. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji, Dubrovnik
 8. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva PLINACRO d.o.o., Zagreb
 9. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Velika Gorica
 10. Odluka o prijedlogu za opoziv imenovanja i imenovanje člana Nadzornog odbora društva PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb
 11. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se prenositi ovlaštenicima naknade za oduzetu imovinu
 12. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica  koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata