16. redovna sjednica UV CERP-a održana 4. travnja 2023. godine

Slika /slike/sjednice.jpg

1. BOROVO d.d., Vukovar – Odluka o sklapanju Aneksa IV. Ugovoru o dugoročnom nenamjenskom kreditu osiguranim financijskim instrumentima na skrbništvu kod Banke (S-kredit) Model III
2. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., Poreč
3. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji, Dubrovnik
4. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., Zagreb
5. Odluka o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Zagreb
6. Informacija o strukturi i aktivnostima trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb
7. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica  koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
8. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica i poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica i poslovnih udjela koji će se prenositi ovlaštenicima naknade za oduzetu imovinu
9. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu, uplati viška prihoda nad rashodima u Državni proračun te raspodjeli rezultata
10. Odluka o primanju na znanje izvršenja Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu