10. redovna sjednica UV CERP-a održana 25. ožujka 2022.godine

1. Izvješće o radu CERP-a za 2021.godinu.pdf
2. Odluka o primanju na znanje izvršenja Financijskog plana CERP-a za 2021.g..pdf
3. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja.pdf
4. Plan rada CERP-a za 2022. godinu.pdf
5. Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1 poslovnog udjela društva SOLANA STON d.o.o. Ston.pdf
6. Izvješće o stanju i poslovna analiza društva VJESNIK d.d., Zagreb, i prijedlog daljnjeg postupanja.pdf
7. Odluka o prodaji 5 poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina.pdf
8. Odluka o prodaji dionica 4 društva, na uređenom tržištu kapitala, unutar knjige ponuda.pdf
9. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke UV CERP-a o prodaji dijela nekretnine u k.o. Kostrena Lucija.pdf
10. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u k.o. Kostrena Lucija, javnim prikupljanjem ponuda.pdf
11 Odluka o prijedlogu za izbor člana NO društva VJESNIK d.d., Zagreb.pdf
12. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva ZTC d.d. Velika Gorica.pdf
13. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana NO društva Veterinarska stanica Remetinec d.o.o., Brezovica.pdf
14. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenom insp.nadzoru - DE-FOS d.o.o. Kutina.pdf
15. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva DE-FOS d.o.o., Kutina i obročnoj otplati dospjele glavnice zajma iz Ugovora.pdf
16. Odluka o dospjelim obvezama društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d..pdf
17. Odluka o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina i zamolbi za odgodu prisilne naplate.pdf
18. Borovo d.d. Vukovar - Odluka o sklapanju Aneksa III.pdf
19. Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja RH na Listu dionica - HRVI.pdf
20. Odluka o davanju suglasnosti na Listu poslovnih udjela trg.društa - ovlaštenicima naknade za oduzetu imovinu.pdf
21. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja od ruštava brisanih iz sudskog registra.pdf