Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

Slika /EU sufinanciranja/EU_SLIKA.jpg

Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

 
 Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Naziv projekta: Uspostava jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
(Setting up a Unified Reporting and Monitoring Framework of SOEs)
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).
Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSP), koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.
Vrijednost projekta: 273.000 eura
Cilj projekta: Uvođenje obveze srednjoročnog planiranja u trgovačkim društvima u potpunom ili većinskom vlasništvu države te uvođenje jedinstvenog modela izrade planova i izvještavanja.
Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetnički ured Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.
Trajanje projekta: Završen u studenom 2018. godine.