Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu

Slika /EU sufinanciranja/EU_SLIKA.jpg

Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu

 
Program potpore strukturnim reformama.
Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.
Naziv projekta: Jačanje stručnosti nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu (Enhancing Competences of Supervisory Boards and Audit Committees in SOEs)
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).
Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.
Vrijednost projekta: 150.000 eura 
Cilj projekta: Projekt obuhvaća analizu pravnog okvira rada članova nadzornih i revizorskih odbora s preporukama za njegovo poboljšanje te usavršavanje za članove nadzornih i revizorskih odbora  s posebnim osvrtom na njihove zadaće i odgovornost. Usavršavanje se temelji na upoznavanju s najboljim međunarodnim iskustvima koja se mogu primijeniti na trgovačka društva u državnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj.
Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetnički ured Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.
Trajanje projekta: 15 mjeseci.