16. redovna sjednica UV CERP-a

Dana, 4. travnja 2023. godine održana je 16. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade RH i ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića.

Donesena je Odluka o sklapanju Aneksa IV. Ugovoru o dugoročnom nenamjenskom kreditu osiguranim financijskim instrumentima na skrbništvu kod Banke (S-kredit) Model III za društvo BOROVO d.d., Vukovar.

Glede kadrovskih pitanja imenovani su članovi nadzornih odbora u društvima - VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., Poreč, DUBROVAČKA TRGOVINA d.d. u likvidaciji, Dubrovnik, NACIONALNA VELETRŽNICA d.d., Zagreb te AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d.o.o., Zagreb.

Prihvaćena je i Informacija o strukturi i aktivnostima trgovačkog društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb.

Dane su suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica  koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te na uvrštenje dionica i poslovnih udjela iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica i poslovnih udjela koji će se prenositi ovlaštenicima naknade za oduzetu imovinu.

Prihvaćeno je i godišnje financijsko izvješće Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu, o uplati viška prihoda nad rashodima u Državni proračun te raspodjeli rezultata i Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu.

Odluke objavljene: https://www.cerp.hr/sjednice-upravnog-vijeca/16-redovna-sjednica-uv-cerp-a-odrzana-4-travnja-2023-godine/1780 
 

Pisane vijesti