O ravnatelju

Slika /slike/picture1.jpg
Milan Plećaš - Ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju

Ravnatelj zastupa i predstavlja Centar za restrukturiranje i prodaju te rukovodi njegovim radom. Ravnatelja na prijedlog Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.