Oglas o prodaji nekretnina

Na temelju Zaključka o prodaji Općinskog suda u Novom Zagrebu, posl.br. 63 Ovr-15/2022-33 od 9. veljače 2023. Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6 objavljuje:

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE
 
  1. Utvrđuje se ukupna vrijednost nekretnine upisane u zk. ul. br. 1565, br. podul. 32325, upisana u knjigu položenih ugovora Grad Zagreb, u naravi stambena zgrada u Zagrebu, Kranjčevićeva 36, sagrađena na čest. br. 4977/22, po novoj izmjeri čest. br. 1024 k.o. Trešnjevka, stan broj 14 na II (drugom) katu lijevo koji se sastoji od dvije i pol sobe i ostalih prostorija u površini 65.35 čm sa pripadajućim spremištem u podrumu u površini od 3.62 čm u vlasništvu ovršenika, u iznosu od 175.425,18 eur / 1.321.741,00 kn.
 
  1. Nekretnina iz točke I. ovog zaključka bit će prodana na prvoj usmenoj javnoj dražbi. Ročište za prodaju održat će se u zgradi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Turinina 3, soba 102/I. kat, 23. ožujka 2023. u 9,00 sati.
 
  1. Vrijednost nekretnine konačno će se utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 90. st. 2. Ovršnog zakona - Narodne Novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, dalje: OZ).
 
  1. Uvjeti prodaje (čl. 93. OZ-a):
- Nekretnina se ne može prodati ispod 3/4 utvrđene vrijednosti (čl. 97. st. 1. OZ-a), odnosno ne za cijenu nižu od: 131.568,88 eura / 991.305,75 kuna.
- Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
- Prodajom ne prestaju stvarne služnosti, stvarni tereti i prava građenja, kao niti osobne služnosti koje su u zemljišnoj knjizi upisane prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi (čl. 82. st. 1. OZ-a). Ostale osobne služnosti i stvarni tereti prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi (čl. 82. st. 3. OZ-a).
- Nekretnina nije slobodna od stvari i osoba, u posjedu nekretnine je ovršenik.
- Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon održanog ročišta za dražbu. Ako kupac ne položi kupovninu u tom roku, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju (čl. 100. st. 2. OZ-a) Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj dražbi i novoj dražbi (čl. 100. st. 3. OZ-a).
- Nekretnina će biti prodana na usmenoj javnoj dražbi.
- Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije 20. ožujka 2023. na račun suda uplatili jamčevinu u iznosu od 10% vrijednosti nekretnine utvrđene ovim zaključkom, a koja jamčevina iznosi: 17.542,52 eur / 132.174,10 kn.
- Jamčevinu nisu dužni dati ovrhovoditelj na čiji prijedlog je određena ovrha i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos jamčevine i ako bi se, a obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine (čl. 94. st. 3. OZ-a).
- Kupac ne može biti ovršenik, sudac ili druga osoba koja službeno sudjeluje u postupku prodaje, a niti osoba koja po zakonu ne može steći nekretninu koja je predmet ovrhe (čl. 96. OZ-a).
- Jamčevina se uplaćuje na žiro račun sudskog depozita broj HR37 23900011300029968, model HR00, pozivom na broj 101-15-22, a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sudu prije nego što sudac pristupi dražbi.
- Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja javne dražbe (čl. 94. st. 4. OZ-a).
- Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu dana 21. ožujka 2023. u 12,30 sati na licu mjesta na adresi Kranjčevićeva 36, Zagreb. Razgledavanje će se provesti uz sudjelovanje sudskog ovršitelja ovog suda Ljubomira Svalinu. Ako ovršenik ili druge osobe sprječavaju ili ometaju razgledavanje nekretnine, sud će odrediti da se ovršenik i te osobe udalje s nekretnine za vrijeme razgledavanja. Rješenje o udaljenju provodi sudski ovršitelj po potrebi uz pomoć policije.
- Poziva se ovrhovoditelj ili zainteresirana osoba uplatiti na žiro-račun suda broj HR37 23900011300029968, model HR 00, poziv na broj 101-15-22, iznos od 29,86 eur / 224,98 kn na ime predujma za izlazak sudskog ovršitelja i dostaviti u spis dokaz o uplati. U protivnom se razgledavanje neće provesti.