Obavijest o pokretanju postupka neposredne prodaje – POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESAREPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Obavijest o pokretanju postupka neposredne prodaje
 - POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA -
 
Obzirom da na dva uzastopna postupka prodaje javnim nadmetanjem nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda, odnosno nije došlo do prodaje dionica i udjela, sukladno članku 32. stavak 9. i članku 33. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj: 52/18 i 155/23; dalje u tekstu: Zakon) te članku 32. stavak 1. i članku 44. Uredbe  o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine broj: 95/18; dalje u tekstu: Uredba) ispunjeni su preduvjeti za pokretanje postupka neposredne prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP):
 
Društvo Broj dionica/udjela % u temeljnom kapitalu
SIRIO d.o.o., Umag 1 0,82
CROATIAPLAN d.o.o., Zagreb 4 3,81
TRGOCENTAR d.o.o., Zabok 905 1,78
OLYMPIA VODICE d.d., Vodice 607 0,12
 
 
Postupak neposredne prodaje je postupak u kojem se potencijalni kupci nadmeću za kupnju ponuđenih dionica i udjela pod unaprijed određenim uvjetima, na način da se provodi postupak diskontiranja utvrđene početne cijene kao nadmetanje prema "dolje", sniženjem početne cijene za cjenovni korak nadmetanja, pri čemu se ugovor o prijenosu i prodaji dionica i udjela sklapa s kupcem koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.
Slijedom navedenog, pozivaju se sve zainteresirane osobe da pisanim putem iskažu interes za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva.

Pisani iskaz interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva dostavlja se na adresu CERP-a, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, do zaključno 14. lipnja 2024. godine do 15,30 sati (danom predaje pisma interesa smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u, pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje) ili elektronskom poštom na mail adresu: sektor-prodaje@cerp.hr sa slijedećim podacima: naziv društva za koje se iskazuje interes, točan naziv fizičke/pravne osobe zainteresirane za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva, adresa, broj telefona/mobitela, broj faxa, e-mail adresa. Dostavljeno pismo interesa ne obvezuje, ali daje mogućnost sudjelovanja u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva.

Nakon što CERP prikupi pisma interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva, izvršit će se procjena vrijednosti Društva sukladno odredbama članka 5. i 6. Uredbe te će ravnatelj CERP-a donijeti Odluku o prodaji dionica i udjela postupkom neposredne prodaje sukladno odredbama članka 33. Uredbe, o čemu će biti obaviješteni samo oni potencijalni investitori koji su CERP-u do gore navedenog roka dostavili pismo interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica i udjela Društva.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati CERP na broj telefona ili 01 6346 378.