Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 26.10.2023. godine.


Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 7 nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju
 
Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 7 nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Pravilnika o raspolaganju nekretninama u vlasništvu CERP-a, započeo je objavom Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a javnim prikupljanjem ponuda dana 26. listopada 2023. u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranici CERP-a.
 
Za nekretnine označene kao k.č.br. 220 i 276 upisane u z.k. uložak 11725, k.o. Vukovar nisu uplaćene jamčevine i nije stigla niti jedna ponuda za kupnju istih te je postupak prodaje za predmetne nekretnine završio.
 
Za nekretnine označene kao k.č.br. 236/1, 249/2, 280, 281 i 282 sve upisane u z.k. uložak 11725, k.o. Vukovar, zaprimljene su valjane ponude i uplaćene jamčevine te su sukladno Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina, iste prodane.