Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 22.12.2022. godine.

Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju 11 nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju
 
Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 11 nekretnina u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Pravilnika o raspolaganju nekretninama u vlasništvu CERP-a, započeo je objavom Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a javnim prikupljanjem ponuda dana 22. prosinca 2022. u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
 
Za nekretnine označene kao k.č.br. 220, 236/1, 249/2, 276, 280, 281 i 282, sve upisane u z.k. uložak 11725, k.o. Vukovar nisu uplaćene jamčevine i nije stigla niti jedna ponuda za kupnju istih te je postupak prodaje za predmetne nekretnine završio.
 
Za nekretnine označene kao k.č.br. 270/1, 270/2, 271/1 i 271/2 sve upisane u z.k. uložak 11725, k.o. Vukovar, zaprimljene su valjane ponude i uplaćena jamčevina te su sukladno Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnina, iste prodane.