Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a iz oglasa od 08.02.2023.


 
Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 10 društava dana 08. veljače 2023. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva HOTEL SPLIT  d.d., Split, HOTEL SPLIT REZIDENCIJE d.d., Split, HOTELI ZADAR d.d., Zadar, ISTRA-AUTO d.d., Umag, MEĐIMURJE IPC d.d., Čakovec i Montmontaža projekti d.d., Zagreb nisu dostavljene prijave i uplaćene jamčevine, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva INOVINE d.d., Zagreb, TPK OROMETAL d.d., Oroslavlje, MREŽNICA d.d., Duga Resa i SVPETRVS HOTELI d.d., Supetar zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 01. i 10. ožujka 2023. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice navedenih društava.