Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a iz oglasa od 09.11.2023.


Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i udjela 10 društava dana 09. studenog 2023. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva AUTOKAMP IMPERIAL VODICE d.d., Vodice, BRODOSPAS d.d., Split, CETRA d.d., Zagreb, HOTELI ZADAR d.d., Zadar, VELEPROMET VUKOVAR d.d., Vukovar i VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec nisu dostavljene prijave i uplaćene jamčevine, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva MANDA d.d., Zagreb, Projektni biro Pakrac d.d., Pakrac i TEHNOMONT d.o.o., Zagreb zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 30. studenog 2023. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice i udjeli navedenih društava dok su udjeli društva VALALTA d.o.o., Rovinj prodani temeljem prava prvokupa.