Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a iz oglasa od 25.05.2023.


 
Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 12 društava dana 25. svibnja 2023. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva DTR d.d., Zagreb, GRAĐEVINAR-QUÉLIN d.d., Dubrovnik, ISTO Grupa d.d., Varaždin, Montmontaža projekti d.d., Zagreb, UP JADRAN d.d., Gospić, OLYMPIA VODICE d.d., Vodice, MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak i AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva GP KRK d.d., Krk, GRAND HOTEL IMPERIAL d.d., Dubrovnik, TEHNOMONT d.d., Pula i UNION d.d., Zagreb zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 15. lipnja 2023. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice navedenih društava.