Financijski dokumenti

Sukladno odredbama članka 144. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Centar za restrukturiranje i prodaju, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, u obvezi je objavljivanja sljedećih dokumenata:
  • financijski plan te izmjene i dopune financijskog plana
  • polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
  • godišnji financijski izvještaji
  • informacije o trošenju sredstava