Sektor za restrukturiranje i prodaju

Sektor za restrukturiranje i prodaju obavlja poslove vezane uz restrukturiranje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar, obavlja poslove vezane uz predstečajne i likvidacijske postupke, poslove vezane za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar, odnosno druge institucije prema posebnim propisima, a iz nadležnosti Centra, poslove stjecanja dionica i udjela, te poslove vezane za upravljanje i raspolaganje imovinom Centra, sudjeluje u izradi nacrta podzakonskih i drugih akata Centra, sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Centra i financijskog plana, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.