Ured ravnatelja

 
Ured ravnatelja je ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne, administrativne i organizacijske poslove za Upravno vijeće, ravnatelja i zamjenika ravnatelja, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove koordinacije, praćenja rada i komunikacije s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom državne imovine i drugim tijelima državne uprave, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Centra, brine o operativnom izvršenju svih predmeta zaprimljenih u Uredu, sudjeluje u izradi akata ravnatelja Centra, planira i organizira sastanke i službena putovanja ravnatelja Centra, koordinira poslove u vezi sjednica Upravnog vijeća, usklađuje, usmjerava i nadzire poslove vezane uz pravo na pristup informacijama, priprema materijale za informiranje javnosti i informira javnost o radu Centra, obavlja promidžbeno prezentiranje aktivnosti Centra, priprema materijale i nadzire održavanje web stranice Centra, koordinira poslove između ravnatelja Centra i rukovoditelja ostalih ustrojstvenih jedinica, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
 
Administrativna tajnica
tel: 01/ 6346 119
fax: 01/ 6346 102
e-mail: ravnatelj@cerp.hr