Priopćenje povodom održane Glavne skupštine Petrokemija d.d., tvornice gnojiva


Na današnjoj Glavnoj  skupštini društva PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva (“Petrokemija“) donijeta je Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica, uz isključenje prava prvenstvena dioničara i o izmjenama Statuta Društva.
Povećanje temeljnog kapitala provest će se radi prikupljanja sredstava za investicije koje osiguravaju i unapređuju proizvodnju, modernizaciju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske glasao je za donošenje predmetne Odluke. Nakon što Odluka bude objavljena,  uslijediti će  Poziv za upis i uplatu dionica kojega će Društvo uputiti pozvanim ulagateljima i objaviti ga na internetskim stranicama Društva. Navedenom objavom započinje teći rok za upis dionica te obaveza uplate istih. Svi dioničari koji sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala imaju pravo na upis novih dionica Društva moći će izvršiti upis i uplatu istih sukladno navedenom pozivu.
Slijedom navedenog protekom svih rokova i po upisu novih dionica, CERP kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske,  izvijestit će javnost naknadno.