Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu

Ministarstvo financija je donijelo Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu.

Smjernice su izrađene temeljem provedenog projekta Aktiviranje neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu (dalje: Projekt). Projekt je provelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine1 u suradnji s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (DG REFORM) i Uredom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz Zagreba s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti trgovačkih društava kroz aktivaciju neaktivne imovine. Naime, brojna društva koja su danas u vlasništvu države, proizašla su iz postupka pretvorbe društvenog vlasništva, te su kao takva raspolagala vrijednom imovinom, posebice nekretninama. Obzirom da se znatan dio te imovine, u pogledu današnjih
promijenjenih okolnosti, moguće više ne koristi za obavljanje osnovne djelatnosti društva odnosno core business društva, te da navedena imovina s vremenom zastarijeva i gubi investicijski potencijal, a posebice kada ne generira prihod uopće, potrebno je razmotriti oportunitet raspolaganja istom.
 
Svrha ovih Smjernica je potaknuti aktiviranje neoperativne imovine u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države te osigurati društvima podršku za razvoj sustava za rješavanje pitanja iskorištavanja i stavljanja u funkciju takve imovine kako bi njeno korištenje doprinijelo jačanju poslovne učinkovitosti i profitabilnosti društava te poboljšanju korporativnog upravljanja kroz aktivaciju neoperativne imovine.
 
Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu (dalje: Smjernice) namijenjene su pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a koje su u većinskom državnom vlasništvu, kao i sve druge pravne osobe koje su u većinskom državnom vlasništvu, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) i Zakonu o izmjenama zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 21/23) upravljaju Ministarstvo financija (dalje u tekstu: Ministarstvo) i Centar za restrukturiranje i prodaju.
 
Smjernice definiraju širu sliku postupanja i usredotočuju se na davanje preporuka za najvažnije aktivnosti koje će Društva obavljati kako bi postigla ciljeve aktivacije neoperativne imovine.
 

 

Pisane vijesti