Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 (dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu prodaje započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 8 poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 11.448.415,00 kuna, što čini 76,42% temeljnog kapitala Društva. Navedeni poslovni udjeli u vlasništvu su Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 24. rujna 2015. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), Klasa: 024-04/15-03/4 Urbroj: 360-01/08-2015-5 od 17. srpnja 2015. godine. Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.
 
Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela Društva bio je do 26. listopada 2015. godine do 15,00 sati.
 
Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela Društva (prvi krug) u roku su zaprimljena 4 (četiri) pisma namjere.
 
Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslan je dana 05. siječnja 2016. godine poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je do 04. veljače 2016. godine, do 14,00 sati.
 
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva nije otkupljena niti jedna ponudbena dokumentacija, te nije pristigla niti jedna obvezujuća ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva.